Home » JAKOŚĆ
System jakości

Laminats Orient działa zgodnie z systemem jakości ISO 9001.

Znormalizowane procedury stosowane są zarówno w biurach, jak i w części produkcyjnej zakładu.

Normy stosowania urządzeń, zarządzanie surowcami, szczegółowo określone stanowiska pracy oraz kontrola produkcji w punktach pośrednich zapewniają stosowanie środków zapobiegawczych i naprawczych we wszystkich procesach.

Działalność prowadzona przez Laminats Orient spełnia wszystkie normy wyznaczane przez poszczególne organy władzy, na poziomie lokalnym i państwowym, a także Unii Europejskiej.

Firma przestrzega również normy wprowadzane w życie przez międzynarodowe instytucje i agencje, które regulują funkcjonowanie branży. Dotyczy to choćby ECHA (European Chemical Agency), instytucji odpowiedzialnej za rozporządzenie REACH, które stanowi o użytkowaniu dopuszczalnych substancji.

Laminats Orient może poszczycić się zespołem profesjonalistów nastawionych na ciągłe doskonalenie zarówno rozwiązań proponowanych klientom, jak i kwestii związanych z optymalizacją produkcji.

Ecofriendly

Firmie Laminats Orient nie jest obojętny wpływ prowadzonej przez siebie działalności na środowisko naturalne. Z tego powodu inwestuje w środki , które pomagają je chronić  w zakresie szerszym niż wymaga tego prawodawstwo dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Zakład dysponuje własną oczyszczalnią, co gwarantuje prawidłowe oczyszczanie ścieków.

depuradora-2

Niektóre z najważniejszych inicjatyw:

  • Kontrola jakości i ilości odprowadzanych ścieków oraz sprawdzenie czy osiagają one cele dotyczące redukcji objętości i wartości ChZT (chemicznego zapotrzebowania tlenu).
  • Stosowanie specjalnych środków postępowania z rozpuszczalnikami i lotnymi związkami organicznymi (LZO).
  • W ramach redukcji zużycia energii elektrycznej, zakład wyposażony jest w lampy LED.
  • Na poszczególnych etapach łańcucha dostaw prowadzone są konkretne działania związane z recyklingiem.
depuradora-1
Certyfikaty

Od 2003 roku firma może poszczycić się Certyfikatem OEKO-TEX Standard 100, dzięki czemu jej produkty spełniają wymogi dla Klasy I (wyroby zdatne do stosowania przez dzieci). Uzyskała również pozytywną opinię dla produkowanych wyrobów ogniotrwałych, posiada także certyfikat dla zasłon ogniotrwałych typu blackout (zaciemnienia).

W 2010 roku firma otrzymała certyfikat OEKO-TEX Standard 1000, który oznacza, że uznana została za przedsiębiorstwo prowadzące zrównoważony proces produkcji.

  1. Stosowane produkty chemiczne są bezpieczne dla ludzi i środowiska naturalnego.
  2. Firma wykazuje zaangażowanie społeczne.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Jeśli potrzebujesz więcej informacji

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search